Trein via Oirschot of Best?

Oude kaart Best 1867
In 1845 waren er plannen voor aanleg van een spoorlijn van Tilburg naar Maastricht. Later kwamen daar Vlissingen, Moerdijk en ’s-Hertogenbosch bij. Ook waren er plannen voor een lijn van ’s-Hertogenbosch via Helmond naar Venlo. Deze lijnen zouden niet via Eindhoven lopen. Lees verder

De stationschef

dvb00824De taakomschrijving van de stationschef was in 1866 duidelijk in de wet omschreven. Hij was verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op en rondom het station, dus ook voor het personeel en het onderhoud van het stationsgebouw.

 

Lees verder